Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 10 september 2018 - Straatsburg

5. Samenstelling Parlement

Burkhard Balz heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 1 september 2018.

Overeenkomstig artikel 4 van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Salvatore Domenico Pogliese tot burgemeester van de gemeente Catane, met ingang van 14 juli 2018.

Het Parlement neemt ter kennis dat deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement en dat de zetel vanaf 14 juli 2018 vacant is.

°
° ° °

De bevoegde Estse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Igor Gräzin tot lid van het Parlement, ter vervanging van Kaja Kallas, met ingang van 5 september 2018.

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Giovanni Miccichè tot lid van het Parlement, ter vervanging van Salvatore Domenico Pogliese, met ingang van 19 juli 2018. Maar aangezien Giovanni Miccichè niet binnen de voorgeschreven termijn afstand heeft gedaan van de functie die hij in Italië bekleedde en die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement volgens het Italiaanse recht, hebben dezelfde autoriteiten het Parlement op de hoogte gesteld van de intrekking van zijn mandaat in het Europees Parlement met ingang van 20 augustus 2018. Tegelijkertijd hebben zij kennis gegeven van de benoeming van Innocenzo Leontini tot lid van het Parlement, ter vervanging van Giovanni Miccichè, met ingang van 20 augustus 2018.

Het Parlement neemt kennis van hun benoeming.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Igor Gräzin en Innocenzo Leontini, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 24 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid