Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 10. september 2018 - Strasbourg

5. Sestava Parlamenta

Burkhard Balz je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 1. septembra 2018.

Parlament v skladu s členom 4 Poslovnika razglasi sprostitev sedeža, ki velja od tega datuma, in o tem obvesti pristojni organ države članice.

°
° ° °

Pristojni italijanski organi so obvestili, da je bil Salvatore Domenico Pogliese izvoljen za župana Catanie z začetkov veljave 14. julija 2018.

Parlament v skladu s členom 7(3) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ugotavlja, da je ta funkcija nezdružljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta in da je poslanski sedež prost od 14. julija 2018.

°
° ° °

Pristojni estonski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Kaje Kallas za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Igor Gräzin z začetkom veljavnosti dne 5. septembra 2018.

Pristojni italijanski organi so obvestili, da je bil za poslanca Evropskega parlamenta namensto Salvatoreja Domenica Poglieseja izvoljen Giovanni Miccichè. Mandat je začel veljati 19. julija 2018. A ker se v zahtevanem roku Giovanni Miccichè ni odpovedal funkciji, ki jo je imel v Italiji in ki je v skladu z italijanskim nacionalnim pravom nezdružljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, so italijanski organi Parlament obvestili, da so preklicali njegov mandat v Evropskem parlamentu z začetkom veljavnosti 20. avgusta 2018. Hkrati so Evropski parlament obvestili o izvolitvi Innocenza Leontinija namesto Giovannija Miccichèja z začetkom veljavnosti 20. avgusta 2018.

Parlament je vzel na znanje njuno izvolitev.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanca Igor Gräzin in Innocenzo Leontini polnopravno udeležujeta sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da sta predhodno podala izjavo o tem, da ne opravljata funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

Zadnja posodobitev: 29. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov