Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 september 2018 - Strasbourg

5. Parlamentets sammansättning

Burkhard Balz hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 1 september 2018.

I enlighet med artikel 4 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.

°
° ° °

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Salvatore Domenico Pogliese valts till borgmästare i Catane med verkan från den 14 juli 2018.

Parlamentet konstaterade att enligt artikel 7.1 i lagen om val av företrädare i Europaparlamentet genom allmänna och direkta val är denna post oförenlig med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet och fastställde att hans plats var vakant från och med den 14 juli 2018.

°
° ° °

De behöriga estniska myndigheterna hade meddelat att Igor Gräzin utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Kaja Kallas med verkan från och med den 5 september 2018.

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Giovanni Miccichè valts att efterträda Salvatore Domenico Pogliese med verkan från den 19 juli 2018. Eftersom Giovanni Miccichè inte inom fastställd tidsfrist hade avsagt sig ett italienskt ämbete som enligt nationell lagstiftning är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet hade samma myndigheter dock senare meddelat att Giovanni Miccichès utnämning dragits tillbaka med verkan från den 20 augusti 2018. Samtidigt hade de meddelat att Innocenzo Leontini skulle ersätta Giovanni Miccichè med verkan från den 20 augusti 2018.

Parlementet noterade dessa utnämningar.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Igor Gräzin et Innocenzo Leontini, fram till dess att deras behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att de avgett en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy