Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 10. rujna 2018. - Strasbourg

8. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor JURI, na temelju Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Izvjestiteljica: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- Odbor JURI, na temelju Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Odbor ITRE, na temelju Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Izvjestiteljica: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Odbor TRAN, na temelju Prijedloga Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Izvjestiteljica: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- Odbor EMPL, na temelju Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Izvjestitelj: David Casa (A8-0270/2018)

- Odbor LIBE, na temelju Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Odbor LIBE, na temelju Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- Odbor ECON, na temelju Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- Odbor IMCO, na temelju Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- Odbor IMCO, o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Izvjestitelj: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći sutra, u utorak 11. rujna 2018., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.

Posljednje ažuriranje: 29. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti