Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 10 септември 2018 г. - Страсбург

9. Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че в съответствие с член 137, параграф 2 от Правилника за дейността е получил искане от комисията INTA за консултации с Европейския икономически и социален комитет с цел той да даде становище относно функционирането на вътрешните консултативни групи.

Това искане за консултации се счита за одобрено, освен ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат в рамките на 24 часа искането да се постави на гласуване.

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност