Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 10 september 2018 - Straatsburg

9. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij overeenkomstig artikel 137, lid 2, van het Reglement, van de Commissie INTA een verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft ontvangen zodat het een advies kan uitbrengen over het functioneren van de interne adviesgroepen.

Dit raadplegingsverzoek zal geacht worden te zijn goedgekeurd tenzij een fractie of een aantal leden ten minste de lage drempel bereikt en binnen een termijn van 24 uur een verzoek indient om het bovenstaande verzoek in stemming te brengen.

Laatst bijgewerkt op: 24 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid