Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 10 septembrie 2018 - Strasbourg

10. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia LIBE a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

- Rectificare P8_TA(2017)0411(COR01) la Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327, 9.12.2017, p. 20) (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2017 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - LIBE)

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificarea se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus, solicită ca aceasta să fie supusă la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate