Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 10. září 2018 - Štrasburk

11. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že v spolu s předsedou Rady podepsal tyto akty přijaté řádným legislativním postupem:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský program rozvoje obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu Unie (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 12. září 2018 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794 za účelem zřízení Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí