Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 10. september 2018 - Strasbourg

18. Tööplaan
CRE

Jagati välja 2018. aasta septembri täiskogu istungite lõplik päevakorra projekt (PE 626.050/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a).

Esmaspäev

Fraktsioon ECR esitas taotluse lisada pärastlõunase istungi päevakorda viienda punktina pärast arutelu Pascal Arimonti raporti (A8-0244/2018) "Kreeka erimeetmed" (lõpliku päevakorra projekti punkt 29) üle komisjoni avaldus ELi reaktsiooni kohta 2018. aasta juulis Atika piirkonnas Matis (Kreeka) toimunud põlengutele.

Sõna võttis Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, kes põhjendas taotlust.

Fraktsioon GUE/NGL esitas taotluse lisada pärastlõunase istungi päevakorda viienda punktina pärast arutelu Pascal Arimonti raporti (A8-0244/2018) "Kreeka erimeetmed" (lõpliku päevakorra projekti punkt 29) üle nõukogu ja komisjoni avaldused hiljutiste metsapõlengute kohta Atika idaosas. Arutelu lõppu kavandati resolutsiooni ettepanekute esitamine koos hääletusega neljapäeval.

Sõna võttis Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust.

Sõna võtsid Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes taotles aruteluteema laiendamist lisaks Kreekale ka muid Euroopa riike tabanud põlengutele, Sofia Sakorafa ja Notis Marias, kes kordas oma taotlust.

Parlament kiitis nimelisel hääletusel (265 poolt, 23 vastu, 7 erapooletut) fraktsiooni ECR taotluse heaks.

Parlament kiitis nimelisel hääletusel (146 poolt, 137 vastu, 13 erapooletut) fraktsiooni GUE/NGL taotluse heaks.

Määrati kindlaks järgmised dokumentide esitamise tähtajad:

resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 11. september 2018 kell 12.00

muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud: kolmapäev, 12. september 2018 kell 12.00

muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta: kolmapäev, 12. september 2018 kell 13.00

eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused: kolmapäev, 12. september 2018 kell 19.00.

Teisipäev

Fraktsioon S&D esitas taotluse lisada pärastlõunase istungi päevakorda kuuenda punktina komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus Khan al-Ahmari ja muude beduiini külade lõhkumise ohu kohta. Arutelu lõppu kavandati resolutsiooni ettepanekute esitamine koos hääletusega neljapäeval.

Sõna võttis Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (168 poolt, 105 vastu, 15 erapooletut).

Määrati kindlaks järgmised dokumentide esitamise tähtajad:

resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 11. september 2018 kell 12.00

muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud: kolmapäev, 12. september 2018 kell 12.00

muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta: kolmapäev, 12. september 2018 kell 13.00

eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlused: kolmapäev, 12. september 2018 kell 19.00.

Sõna võtsid Philippe Lamberts, kes nõudis, et nõukogu eesistuja viibiks kohal Ungari olukorda käsitleva arutelu ajal (lõpliku päevakorra projekti punkt 19) (president vastas, et see on nõukogu otsustada), Marek Jurek ja Maria João Rodrigues (nõukogu esindaja teatas, et nõukogu eesistuja tuleb arutelu ajaks kohale).

Kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika