Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 10 september 2018 - Straatsburg

18. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van september 2018 (PE 626.050/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Verzoek van de ECR-Fractie om als vijfde punt van de middag, na het debat over het verslag van Pascal Arimont (A8-0244/2018) over de "Specifieke maatregelen voor Griekenland" (punt 29 van de PDOJ), een verklaring van de Commissie over de "Branden van 2018 in Mati, in de regio Attica, Griekenland, en de reactie van de EU" in te schrijven.

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als vijfde punt van de middag, na het debat over het verslag van Pascal Arimont (A8-0244/2018) over de "Specifieke maatregelen voor Griekenland" (punt 29 van de PDOJ), een verklaring van de Raad en de Commissie over "De recente bosbranden in de regio West-Attica" in te schrijven. Het debat zal worden afgesloten met de toelichting van de ontwerpresoluties, die donderdag in stemming zullen worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die erom verzoekt dat het onderwerp van debat wordt uitgebreid naar branden die andere Europese landen hebben getroffen dan Griekenland, Sofia Sakorafa, en Notis Marias, de laatste om zijn verzoek te herhalen.

Bij HS (265 voor, 23 tegen, 7 onthoudingen), willigt het Parlement het verzoek van de ECR-Fractie in.

Bij HS (146 voor, 137 tegen, 13 onthoudingen), willigt het Parlement het verzoek van de GUE/NGL-Fractie in.

De indieningstermijnen zijn als volgt vastgesteld:

ontwerpresoluties: dinsdag 11 september 2018, 12.00

amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 12 september 2018, 12.00

amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 12 september 2018, 13.00

verzoeken om aparte stemming of stemming in onderdelen: woensdag 12 september 2018, 19.00.

Dinsdag

Verzoek van de S&D-Fractie om als zesde punt aan de agenda van de middag een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over "Khan el-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden" toe te voegen. Het debat zal worden gesloten met de toelichting van de ontwerpresoluties, die donderdag in stemming zullen worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Soraya Post, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij ES (168 voor, 105 tegen, 15 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De indieningstermijnen zijn als volgt vastgesteld:

ontwerpresoluties: dinsdag 11 september 2018, 12.00

amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag12 september 2018, 12.00

amendementen aux gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag12 september 2018, 13.00

verzoeken om aparte stemming of stemming in onderdelen: woensdag 12 september 2018, 19.00.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, die erom verzoekt dat het fungerend voorzitterschap van de Raad aanwezig is bij het debat over de situatie in Hongarije (punt 19 van de PDOJ) (de Voorzitter antwoordt dat dit besluit aan de Raad is), Marek Jurek en Maria João Rodrigues (eem vertegemwoordiger van de Raad geeft aan dat het fungerend voorzitterschap van de Raad aanwezig zal zijn bij het debat).

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Laatst bijgewerkt op: 24 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid