Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0102(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0060/2018

Indgivne tekster :

A8-0060/2018

Forhandlinger :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Afstemninger :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0328

Protokol
Mandag den 10. september 2018 - Strasbourg

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

19. Det Europæiske Solidaritetskorps ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel forelagde betænkningen.

Talere: Brando Benifei (ordfører for udtalelse fra EMPL) og Eleonora Forenza (ordfører for udtalelse fra ENVI).

Taler: Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Talere: Tiemo Wölken (ordfører for udtalelse fra BUDG), Krzysztof Hetman (ordfører for udtalelse fra REGI), Czesław Adam Siekierski (ordfører for udtalelse fra AGRI), Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn og Franz Obermayr.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos og Krisztina Morvai.

Talere: Tibor Navracsics og Helga Trüpel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 11.9.2018.

Seneste opdatering: 6. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik