Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0102(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0060/2018

Ingivna texter :

A8-0060/2018

Debatter :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Omröstningar :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0328

Protokoll
Måndagen den 10 september 2018 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

19. Den europeiska solidaritetskåren ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Brando Benifei (föredragande av yttrande från utskottet EMPL) och Eleonora Forenza (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Tiemo Wölken (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Krzysztof Hetman (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Czesław Adam Siekierski (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn och Franz Obermayr.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos och Krisztina Morvai.

Talare: Tibor Navracsics och Helga Trüpel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 11.9.2018.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy