Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0334(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0227/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0227/2018

Keskustelut :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Pöytäkirja
Maanantai 10. syyskuuta 2018 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

20. Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Csaba Sógor (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, Louis-Joseph Manscour ja Matthijs van Miltenburg.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Ruža Tomašić.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 6.12.

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö