Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0334(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0227/2018

Teksty złożone :

A8-0227/2018

Debaty :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Protokół
Poniedziałek, 10 września 2018 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

20. Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Csaba Sógor (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Louis-Joseph Manscour i Matthijs van Miltenburg.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Ruža Tomašić.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.12 protokołu z dnia 11.9.2018.

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności