Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0334(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0227/2018

Predkladané texty :

A8-0227/2018

Rozpravy :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Zápisnica
Pondelok, 10. septembra 2018 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

20. Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić uviedla správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Csaba Sógor (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Louis-Joseph Manscour a Matthijs van Miltenburg.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Ruža Tomašić.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 11.9.2018.

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia