Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0334(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0227/2018

Ingivna texter :

A8-0227/2018

Debatter :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Protokoll
Måndagen den 10 september 2018 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

20. Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Csaba Sógor (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Louis-Joseph Manscour och Matthijs van Miltenburg.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Krisztina Morvai.

Talare: Valdis Dombrovskis och Ruža Tomašić.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 11.9.2018.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy