Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2225(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0240/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0240/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0323

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

21. Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία [2017/2225(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Ο Derek Vaughan παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrey Novakov, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, John Howarth, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Lambert van Nistelrooij και Joachim Zeller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica και Julie Ward.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Derek Vaughan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου