Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2225(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0240/2018

Ingivna texter :

A8-0240/2018

Debatter :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Omröstningar :

PV 11/09/2018 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0323

Protokoll
Måndagen den 10 september 2018 - Strasbourg

21. Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (debatt)
CRE

Betänkande om effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland [2017/2225(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrey Novakov för PPE-gruppen, John Howarth för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Lambert van Nistelrooij och Joachim Zeller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica och Julie Ward.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Corina Crețu och Derek Vaughan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 11.9.2018.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy