Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 september 2018 - Strasbourg

23. Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Maria Spyraki för PPE-gruppen, Miltiadis Kyrkos för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa och Georgios Kyrtsos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios och Konstantinos Papadakis.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 13.9.2018.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy