Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 10. září 2018 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Ověření pověřovacích listin
 7.Členství ve výborech a v delegacích
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 9.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 10.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 13.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 16.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 17.Předložení dokumentů
 18.Plán práce
 19.Evropský sbor solidarity ***I (rozprava)
 20.Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I (rozprava)
 21.Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (rozprava)
 22.Zvláštní opatření pro Řecko (rozprava)
 23.Požáry, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a reakce EU (rozprava)
 24.Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání (krátké přednesení)
 25.Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU (krátké přednesení)
 26.Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami (krátké přednesení)
 27.Rovnost jazyků v digitálním věku (krátké přednesení)
 28.Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (krátké přednesení)
 29.Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU (krátké přednesení)
 30.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 31.Pořad jednání příštího denního zasedání
 32.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (237 kb) Prezenční listina (57 kb) Jmenovitá hlasování (36 kb) 
 
Zápis (89 kb) Prezenční listina (11 kb) Jmenovitá hlasování (26 kb) 
 
Zápis (324 kb) Prezenční listina (70 kb) Jmenovitá hlasování (482 kb) 
Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí