Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 10. září 2018 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Ověření pověřovacích listin
 7.Členství ve výborech a v delegacích
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 9.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 10.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 13.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 16.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 17.Předložení dokumentů
 18.Plán práce
 19.Evropský sbor solidarity ***I (rozprava)
 20.Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I (rozprava)
 21.Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (rozprava)
 22.Zvláštní opatření pro Řecko (rozprava)
 23.Požáry, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a reakce EU (rozprava)
 24.Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání (krátké přednesení)
 25.Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU (krátké přednesení)
 26.Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami (krátké přednesení)
 27.Rovnost jazyků v digitálním věku (krátké přednesení)
 28.Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (krátké přednesení)
 29.Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU (krátké přednesení)
 30.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 31.Pořad jednání příštího denního zasedání
 32.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (237 kb)
29/11/2018 09:24
  Prezenční listina (57 kb)
19/02/2019 08:42
 
Zápis (89 kb)
29/11/2018 09:24
  Prezenční listina (11 kb)
19/02/2019 08:42
  Jmenovitá hlasování (26 kb)
21/12/2018 23:26
 
Zápis (324 kb)
29/11/2018 09:24
  Prezenční listina (70 kb)
19/02/2019 08:42
  Jmenovitá hlasování (482 kb)
21/12/2018 23:26
Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí