Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 10. september 2018 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Valgs prøvelse
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 9.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)
 10.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 16.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 17.Modtagne dokumenter
 18.Arbejdsplan
 19.Det Europæiske Solidaritetskorps ***I (forhandling)
 20.Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning ***I (forhandling)
 21.Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland (forhandling)
 22.Særlige foranstaltninger over for Grækenland (forhandling)
 23.Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (forhandling)
 24.Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet (kortfattet forelæggelse)
 25.Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU (kortfattet forelæggelse)
 26.Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser (kortfattet forelæggelse)
 27.Ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder (kortfattet forelæggelse)
 28.Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove (kortfattet forelæggelse)
 29.Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder (kortfattet forelæggelse)
 30.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 31.Dagsorden for næste møde
 32.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (237 kb) Deltagerliste (57 kb) Afstemning ved navneopråb (36 kb) 
 
Protokol (87 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemning ved navneopråb (24 kb) 
 
Protokol (330 kb) Deltagerliste (68 kb) Afstemning ved navneopråb (336 kb) 
Seneste opdatering: 6. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik