Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Έλεγχος των εντολών
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο69γ του Κανονισμού)
 9.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 10.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 11.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 15.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 16.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Διάταξη των εργασιών
 19.Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ***I (συζήτηση)
 20.Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος ***I (συζήτηση)
 21.Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (συζήτηση)
 22.Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (συζήτηση)
 23.Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ (συζήτηση)
 24.Οδοί επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια (σύντομη παρουσίαση)
 25.Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 26.Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (σύντομη παρουσίαση)
 27.Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή (σύντομη παρουσίαση)
 28.Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών (σύντομη παρουσίαση)
 29.Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 30.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 31.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 32.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (298 kb)
29/11/2018 09:24
  Κατάσταση παρόντων (57 kb)
19/02/2019 08:42
 
Συνοπτικά πρακτικά (98 kb)
29/11/2018 09:24
  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
19/02/2019 08:42
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (27 kb)
21/12/2018 23:26
 
Συνοπτικά πρακτικά (349 kb)
29/11/2018 09:24
  Κατάσταση παρόντων (78 kb)
19/02/2019 08:42
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (477 kb)
21/12/2018 23:26
Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου