Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Pilnvaru pārbaude
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 9.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts)
 10.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 13.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 15.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 16.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 17.Dokumentu iesniegšana
 18.Darba kārtība
 19.Eiropas Solidaritātes korpuss ***I (debates)
 20.Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis ***I (debates)
 21.ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju (debates)
 22.Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi (debates)
 23.2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi (debates)
 24.Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības (īss izklāsts)
 25.Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē (īss izklāsts)
 26.ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā (īss izklāsts)
 27.Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā (īss izklāsts)
 28.Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži (īss izklāsts)
 29.Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos (īss izklāsts)
 30.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 31.Nākamās sēdes darba kārtība
 32.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (239 kb) Apmeklējumu reģistrs (57 kb) Balsojumi pēc saraksta (36 kb) 
 
Protokols (88 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumi pēc saraksta (24 kb) 
 
Protokols (325 kb) Apmeklējumu reģistrs (70 kb) Balsojumi pēc saraksta (417 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika