Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 10 september 2018 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Onderzoek geloofsbrieven
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Onderhandelingen voor de eerste lezing van het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 9.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)
 10.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 15.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 16.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 17.Ingekomen stukken
 18.Regeling van de werkzaamheden
 19.Europees Solidariteitskorps ***I (debat)
 20.Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling ***I (debat)
 21.De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland (debat)
 22.Specifieke maatregelen voor Griekenland (debat)
 23.De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (debat)
 24.Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan (korte presentatie)
 25.Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU (korte presentatie)
 26.Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten (korte presentatie)
 27.Taalgelijkheid in het digitale tijdperk (korte presentatie)
 28.Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen (korte presentatie)
 29.Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU (korte presentatie)
 30.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 31.Agenda van de volgende vergadering
 32.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (243 kb)
24/06/2019 10:18
  Presentielijst (57 kb)
19/02/2019 08:42
 
Notulen (88 kb)
24/06/2019 10:18
  Presentielijst (11 kb)
19/02/2019 08:42
  Hoofdelijke stemming (26 kb)
22/12/2018 00:06
 
Notulen (340 kb)
24/06/2019 10:18
  Presentielijst (68 kb)
19/02/2019 08:42
  Hoofdelijke stemming (408 kb)
22/12/2018 00:06
Laatst bijgewerkt op: 24 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid