Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 10 września 2018 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Weryfikacja mandatów
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 9.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 10.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 16.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 17.Składanie dokumentów
 18.Porządek obrad
 19.Europejski Korpus Solidarności ***I (debata)
 20.Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I (debata)
 21.Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej (debata)
 22.Szczególne środki dla Grecji (debata)
 23.Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (debata)
 24.Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie urazów lub chorób (krótka prezentacja)
 25.Środki na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk (krótka prezentacja)
 26.Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora finansowego i nadzoru nad nim (krótka prezentacja)
 27.Równość językowa w erze cyfrowej (krótka prezentacja)
 28.Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (krótka prezentacja)
 29.Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (krótka prezentacja)
 30.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 31.Porządek obrad następnego posiedzenia
 32.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (240 kb) Lista obecności (57 kb) Wyniki głosowań imiennych (36 kb) 
 
Protokół (89 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowań imiennych (28 kb) 
 
Protokół (340 kb) Lista obecności (69 kb) Wyniki głosowań imiennych (412 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności