Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 10. septembra 2018 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Žiadosť o poradu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 10.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 16.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 17.Predloženie dokumentov
 18.Program práce
 19.Európsky zbor solidarity ***I (rozprava)
 20.Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ ***I (rozprava)
 21.Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (rozprava)
 22.Osobitné opatrenia pre Grécko (rozprava)
 23.Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ (rozprava)
 24.Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania (stručná prezentácia)
 25.Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom (stručná prezentácia)
 26.Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi (stručná prezentácia)
 27.Rovnosť jazykov v digitálnom veku (stručná prezentácia)
 28.Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov (stručná prezentácia)
 29.Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (stručná prezentácia)
 30.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 31.Program rokovania na nasledujúci deň
 32.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (237 kb) Prezenčná listina (57 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (36 kb) 
 
Zápisnica (89 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (24 kb) 
 
Zápisnica (345 kb) Prezenčná listina (69 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (416 kb) 
Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia