Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 10. septembra 2018 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Žiadosť o poradu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 10.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 16.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 17.Predloženie dokumentov
 18.Program práce
 19.Európsky zbor solidarity ***I (rozprava)
 20.Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ ***I (rozprava)
 21.Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (rozprava)
 22.Osobitné opatrenia pre Grécko (rozprava)
 23.Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ (rozprava)
 24.Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania (stručná prezentácia)
 25.Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom (stručná prezentácia)
 26.Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi (stručná prezentácia)
 27.Rovnosť jazykov v digitálnom veku (stručná prezentácia)
 28.Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov (stručná prezentácia)
 29.Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (stručná prezentácia)
 30.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 31.Program rokovania na nasledujúci deň
 32.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (237 kb)
29/11/2018 09:26
  Prezenčná listina (57 kb)
19/02/2019 08:42
 
Zápisnica (89 kb)
29/11/2018 09:26
  Prezenčná listina (11 kb)
19/02/2019 08:42
  Hlasovania podľa mien (24 kb)
22/12/2018 00:26
 
Zápisnica (345 kb)
29/11/2018 09:26
  Prezenčná listina (69 kb)
19/02/2019 08:42
  Hlasovania podľa mien (416 kb)
22/12/2018 00:26
Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia