Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 10 september 2018 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Valprövning
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)
 10.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 16.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 17.Inkomna dokument
 18.Arbetsplan
 19.Den europeiska solidaritetskåren ***I (debatt)
 20.Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål ***I (debatt)
 21.Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (debatt)
 22.Särskilda åtgärder till förmån för Grekland (debatt)
 23.Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (debatt)
 24.Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet (kortfattad redogörelse)
 25.Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU (kortfattad redogörelse)
 26.Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (kortfattad redogörelse)
 27.Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (kortfattad redogörelse)
 28.Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna (kortfattad redogörelse)
 29.Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (kortfattad redogörelse)
 30.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde
 32.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (240 kb)
29/11/2018 09:26
  Närvarolista (57 kb)
19/02/2019 08:42
 
Protokoll (87 kb)
29/11/2018 09:26
  Närvarolista (11 kb)
19/02/2019 08:42
  Omröstningar med namnupprop (24 kb)
22/12/2018 00:26
 
Protokoll (327 kb)
29/11/2018 09:26
  Närvarolista (69 kb)
19/02/2019 08:42
  Omröstningar med namnupprop (411 kb)
22/12/2018 00:26
Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy