Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 10 september 2018 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Valprövning
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)
 10.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 16.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 17.Inkomna dokument
 18.Arbetsplan
 19.Den europeiska solidaritetskåren ***I (debatt)
 20.Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål ***I (debatt)
 21.Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (debatt)
 22.Särskilda åtgärder till förmån för Grekland (debatt)
 23.Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (debatt)
 24.Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet (kortfattad redogörelse)
 25.Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU (kortfattad redogörelse)
 26.Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (kortfattad redogörelse)
 27.Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (kortfattad redogörelse)
 28.Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna (kortfattad redogörelse)
 29.Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (kortfattad redogörelse)
 30.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde
 32.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (240 kb) Närvarolista (57 kb) Omröstningar med namnupprop (36 kb) 
 
Protokoll (87 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningar med namnupprop (24 kb) 
 
Protokoll (327 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningar med namnupprop (411 kb) 
Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy