Indeks 
Zapisnik
PDF 318kWORD 87k
Ponedjeljak, 10. rujna 2018. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Sastav Parlamenta
 6.Provjera valjanosti mandata
 7.Sastav odbora i izaslanstava
 8.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 9.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika)
 10.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 11.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 12.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 13.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 14.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 15.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 16.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 17.Podnošenje dokumenata
 18.Plan rada
 19.Europske snage solidarnosti ***I (rasprava)
 20.Program potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj ***I (rasprava)
 21.Utjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku (rasprava)
 22.Posebne mjere za Grčku (rasprava)
 23.Odgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici (rasprava)
 24.Načini reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na kvalitetna radna mjesta (kratko predstavljanje)
 25.Mjere za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u (kratko predstavljanje)
 26.Odnosi između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora financijskih usluga (kratko predstavljanje)
 27.Jezična ravnopravnost u digitalnom dobu (kratko predstavljanje)
 28.Transparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume (kratko predstavljanje)
 29.Poticanje rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a (kratko predstavljanje)
 30.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 31.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 32.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se sjednica koja je prekinuta u četvrtak 5. srpnja 2018.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:09 h.


3. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je podnio izjavu u kojoj je spomenuo tragedije koje su protekloga ljeta pogodile europske zemlje kao i njihove brojne žrtve. Posebno se osvrnuo na požare u Grčkoj i Švedskoj, urušavanje mosta Morandi u Genovi te bujicu u potoku Raganello u pokrajini Kalabriji. U ime Parlamenta izrazio je sućut obiteljima žrtava.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Govorili su: Younous Omarjee o neovisnosti mandata zastupnika u Parlamentu(Predsjednik mu je odgovorio da će se to pitanje razmotriti na sjednici Predsjedništva iste večeri), Philippe Lamberts i Gabriele Zimmer.

Govorio je Andrey Kovatchev o prometnoj nesreći koja se 25. kolovoza 2018. zbila u Bugarskoj i u kojoj je stradalo 16 osoba (Predsjednik je podržao njegovu izjavu).

Govorio je Dobromir Sośnierz.


5. Sastav Parlamenta

Burkhard Balz pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 1. rujna 2018.

Sukladno članku 4. Poslovnika, Parlament je utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od tog datuma te je o tome obavijestio dotično nadležno nacionalno tijelo.

°
° ° °

Nadležna talijanska tijela priopćila su da je Salvatore Domenico Pogliese izabran za mjesto gradonačelnika Catanije s učinkom od 14. srpnja 2018.

Parlament je napomenuo da u skladu s člankom 7. stavkom 3. Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima tu dužnost nije moguće obnašati zajedno s dužnostima europskog zastupnika te je utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od 14. srpnja 2018.

°
° ° °

Nadležna estonska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Igora Gräzina umjesto Kaje Kallas na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 5. rujna 2018.

Nadležna talijanska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Giovannija Miccichèa umjesto Salvatorea Domenica Pogliesea s učinkom od 19. srpnja 2018. Međutim, zbog toga što Giovanni Miccichè nije u predviđenom roku odstupio s dužnosti koju obnaša u Italiji i koju u skladu s nacionalnim pravom nije moguće obnašati zajedno s dužnostima europskog zastupnika, ista su tijela potom obavijestila Parlament da je njegov mandat u Europskom parlamentu ukinut s učinkom od 20. kolovoza 2018. U isto su vrijeme obavijestila Europski parlament o izboru Innocenza Leontinija umjesto Giovannija Miccichèa s učinkom od 20. kolovoza 2018.

Parlament je primio na znanje njihov izbor.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu, Igor Gräzin i Innocenzo Leontini sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


6. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlament potvrđuje valjanost mandata Tilly Metz s učinkom od 20. lipnja 2018.


7. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika Verts/ALE-a, PPE-a, ALDE-a i GUE/NGL-a primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor ECON: Daniel Caspary

Odbor ITRE: Igor Gräzin

Odbor INTA: Christophe Hansen

Posebni odbor o terorizmu: Eva Joly umjesto Romea Franza

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Makedonije: Dimitrios Papadimoulis umjesto Kostasa Chrysogonosa

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru Cariforuma i EU-a: Christophe Hansen.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


8. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor JURI, na temelju Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Izvjestiteljica: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- Odbor JURI, na temelju Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Odbor ITRE, na temelju Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Izvjestiteljica: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Odbor TRAN, na temelju Prijedloga Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Izvjestiteljica: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- Odbor EMPL, na temelju Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Izvjestitelj: David Casa (A8-0270/2018)

- Odbor LIBE, na temelju Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Odbor LIBE, na temelju Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- Odbor ECON, na temelju Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- Odbor IMCO, na temelju Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- Odbor IMCO, o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Izvjestitelj: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći sutra, u utorak 11. rujna 2018., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


9. Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika)

Predsjednik Najavljuje da je u skladu s člankom 137. stavkom 2. Poslovnika primio zahtjev Odbora INTA za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom u vezi s radom unutarnjih savjetodavnih skupina.

Taj zahtjev za savjetovanje smatrat će se odobrenim osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag u roku od 24 sata od objave zatraže glasovanje o tom zahtjevu.


10. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor LIBE dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

- Ispravak P8_TA(2017)0411(COR01) Uredbe (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EU) br. 1077/2011 (SL L 327, 9.12.2017., str. 20) (Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. listopada 2017. radi donošenja navedene uredbe P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - Odbor LIBE)

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ovaj se ispravak smatra prihvaćenim, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag najkasnije 24 sata nakon te obavijesti ne zahtijevaju glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.


11. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je obavijestio da je s predsjednikom Vijeća potpisao sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije Unije (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 12. rujna 2018. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 u svrhu uspostave europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))


12. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000063/2018) koje su postavili Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, u ime Odbor ENVI, Vijeću: Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu (B8-0036/2018)

—   (O-000064/2018) koje su postavili Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, u ime Odbor ENVI, Komisiji: Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu (B8-0037/2018).


13. Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)

Podneseno je sljedeće dulje zastupničko pitanje sa zahtjevom za pisani odgovor i raspravu (članak 130.b Poslovnika):

—   (O-000062/2018) koje je postavio Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Komisiji: Obilježavanje Dana Europe kao državnog praznika u cilju promicanja vrijednosti EU-a (B8-0038/2018).


14. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Nacrti delegiranih akata podneseni Parlamentu:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi (C(2018)04209 - 2018/2800(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 9. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: AFCO, PETI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 658/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prilagodbe stopi inflacije iznosa naknada koje se plaćaju Europskoj agenciji za lijekove za provedbu aktivnosti farmakovigilancije u pogledu lijekova za primjenu kod ljudi (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 11. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 231/2013 u pogledu dužnosti pohrane depozitara (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 12. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON, JURI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/438 u pogledu dužnosti pohrane depozitara (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 12. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/61 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (C(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU)2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju zahtjevi za nadzirane doprinositelje u pogledu upravljanja i kontrole (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU)2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za oblik i sadržaj prijave za priznavanje pri nadležnom tijelu referentne države članice i način na koji se prikazuju informacije u obavijesti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU)2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje minimalni sadržaj dogovora o suradnji s nadležnim tijelima trećih zemalja čiji su pravni okvir i nadzorne prakse priznati kao jednakovrijedni (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za postupke i značajke funkcije nadzora (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU)2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje način osiguravanja prikladnosti i provjerljivosti ulaznih podataka te unutarnjih postupaka nadzora i provjere doprinositelja koje administrator ključne ili značajne referentne vrijednosti mora osigurati ako ulazne podatke dostavlja izvršni ured (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU)2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju elementi kodeksa ponašanja koji izrađuju administratori referentnih vrijednosti koje se temelje na ulaznim podacima doprinositeljâ (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju kriteriji koje nadležna tijela trebaju uzeti u obzir pri donošenju odluke o tome trebaju li administratori značajnih referentnih vrijednosti primjenjivati određene zahtjeve (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno utvrđuju informacije koje dostavljaju administratori ključnih ili značajnih referentnih vrijednosti o metodologiji koja se upotrebljava za utvrđivanje referentnih vrijednosti, unutarnjem preispitivanju i odobravanju metodologije te o postupcima bitnih promjena metodologije (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za informacije koje treba dostaviti u prijavi za odobrenje i u prijavi za registraciju (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU)2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju sadržaj izjave o referentnoj vrijednosti koju objavljuje administrator referentne vrijednosti i slučajevi u kojima je potrebno ažuriranje te izjave (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. srpnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Prilog Delegiranoj uredbi Komisije o izmjeni popisa bolesti navedenog u PriloguII. Uredbi (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. kolovoza 2018.

upućeno nadležnom odboru: AGRI, ENVI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodavanja Pakistana u tablicu u točkiI. Priloga (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 21. kolovoza 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu određenih odredbi o zelenim praksama utvrđenima Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 9. srpnja 2018.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 u pogledu tržišnih standarda u sektoru voća i povrća (C(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. srpnja 2018.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 515/2014 u pogledu dodjele dodatnih financijskih sredstava iz proračuna EU-a za uvođenje sustava ulaska/izlaska (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2018.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta.

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1042/2014 оd 25. srpnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 514/2014 u pogledu imenovanja odgovornih tijela te njihovih odgovornosti u vezi upravljanja i nadzora te u pogledu statusa i obveza revizorskih tijela (C(2018)02857 – 2018/2705(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. svibnja 2018.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Vijeća.

upućeno nadležnom odboru: LIBE

Nacrt delegiranih akata kojima je na zahtjev nadležnog odbora rok za ulaganje prigovora produžen s 1 na 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju zahtjevi za nadzirane doprinositelje u pogledu upravljanja i kontrole (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za oblik i sadržaj prijave za priznavanje pri nadležnom tijelu referentne države članice i način na koji se prikazuju informacije u obavijesti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje minimalni sadržaj dogovora o suradnji s nadležnim tijelima trećih zemalja čiji su pravni okvir i nadzorne prakse priznati kao jednakovrijedni (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za postupke i značajke funkcije nadzora (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje način osiguravanja prikladnosti i provjerljivosti ulaznih podataka te unutarnjih postupaka nadzora i provjere doprinositelja koje administrator ključne ili značajne referentne vrijednosti mora osigurati ako ulazne podatke dostavlja izvršni ured (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju elementi kodeksa ponašanja koji izrađuju administratori referentnih vrijednosti koje se temelje na ulaznim podacima doprinositeljâ (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju kriteriji koje nadležna tijela trebaju uzeti u obzir pri donošenju odluke o tome trebaju li administratori značajnih referentnih vrijednosti primjenjivati određene zahtjeve (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno utvrđuju informacije koje dostavljaju administratori ključnih ili značajnih referentnih vrijednosti o metodologiji koja se upotrebljava za utvrđivanje referentnih vrijednosti, unutarnjem preispitivanju i odobravanju metodologije te o postupcima bitnih promjena metodologije (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za informacije koje treba dostaviti u prijavi za odobrenje i u prijavi za registraciju (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju sadržaj izjave o referentnoj vrijednosti koju objavljuje administrator referentne vrijednosti i slučajevi u kojima je potrebno ažuriranje te izjave (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON


15. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za određene estere sorbitana (E 491 sorbitan monostearat, E 492 sorbitan tristearat i E 495 sorbitan monopalmitat) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - rok: 5. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu Cochineala, karminske kiseline, karmina (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - rok: 5. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu uporabe nisko supstituirane hidroksipropil celuloze (L-HPC) u dodacima prehrani (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - rok: 6. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni priloga IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - rok: 7. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu oktil galata (E 311) i dodecil galata (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - rok: 18. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kategorije hrane 17. i uporabe prehrambenih aditiva u dodacima prehrani (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - rok: 18. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Direktive 2007/46/EZ, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 u svrhu poboljšanja homologacijskih ispitivanja i postupaka za emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila, uključujući one za sukladnost u uporabi i stvarne emisije tijekom vožnje te uvođenje uređaja za praćenje potrošnje goriva i električne energije (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - rok: 7. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO
mišljenje: ENVI (članak 54. Poslovnika)

- Nacrt uredbe Komisije o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom društvu za referentnu godinu 2019. (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - rok: 10. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o odobravanju izmjene tehničke dokumentacije oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića registrirane u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 110/2008, kojom se mijenjaju njezine glavne specifikacije „Ron de Guatemala” (OZP) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - rok: 7. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Odluka Komisije o izmjeni odluka 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU, 2014/893/EU u pogledu razdoblja valjanosti ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode te s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - rok: 7. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja određenih aromatičnih tvari s popisa Unije (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - rok: 18. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kofeina i teobromina (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - rok: 18. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o sektorskom referentnom dokumentu o najboljim praksama upravljanja okolišem, sektorskim okolišnim pokazateljima i mjerilima izvrsnosti za sektor proizvodnje automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - rok: 17. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o sektorskom referentnom dokumentu o najboljim praksama upravljanja okolišem, sektorskim okolišnim pokazateljima i mjerilima izvrsnosti za sektor proizvodnje električne i elektroničke opreme i uređaja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - rok: 17. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za maziva (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - rok: 18. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - rok: 10. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za abamektin, acibenzolar-S-metil, klopiralid, emamektin, fenheksamid, fenpirazamin, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E553B i tebukonazol u ili na određenim proizvodima (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - rok: 26. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za difenilamin i oksadiksil u ili na određenim proizvodima (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - rok: 26. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za penoksulam, triflumizol i triflumuron u ili na određenim proizvodima (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - rok: 26. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu bis(2-ethilheksil)-ftalata (DEHP), dibutil-ftalata (DBP), benzil-butil-ftalata (BBP) i diizobutil-ftalata (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - rok: 26. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika) IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o ispravku priloga IV., VI. i VII. Uredbi (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje i o ispravku određenih jezičnih verzija priloga II., IV., V. i VI. toj uredbi (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - rok: 23. studenog 2018.)
upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Uredba Komisije o registraciji oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 „Карнобатска гроздова ракия” / „Гроздова ракия от Карнобат” / „Karnobatska grozdova rakya” / „Grozdova rakya ot Karnobat” (OZP) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - rok: 26. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o registraciji oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 „Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte” (OZP) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - rok: 26. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika)


16. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja od veljače II, travnja, svibnja I i II 2018. dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


17. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU)2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije) i izmjeni [Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o Eurodacu],] Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području kaznenog progona], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o sustavu ECRIS-TCN] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, BUDG

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, BUDG

- Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU)2015/1588 od 13. srpnja 2015. o primjeni članaka107. i108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja detaljnih tehničkih mjera za funkcioniranje konačnog sustava PDV-a za oporezivanje trgovine između država članica (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 o administrativnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkog upisnika (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije da u interesu Europske unije prihvati pristup Ekvadora i Ukrajine Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu Europske unije prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Hondurasa Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Bjelarusa i Uzbekistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije s jedne strane te Grenlanda i Kraljevine Danske s druge strane („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

DEVE

mišljenje :

BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavljanju Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Obzor Europa – Okvirni program za istraživanja i inovacije (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog direktive Vijeća o općim aranžmanima za trošarine (preinaka) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ENVI, TRAN, AGRI

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

INTA, ENVI, AGRI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prilog Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

BUDG, ITRE, REGI

- Prijedlog direktive Vijeća o uspostavljanju privremene putne isprave EU-a i stavljanju izvan snage Odluke 96/409/ZVSP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018.–2024.) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Nacrt provedbena odluka Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Irskoj (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Nacrt provedbene odluka Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Irskoj (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Hrvatskoj (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za očuvanje i kontrolu primjenjivih na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2115/2005 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Nizozemske – EGF/2018/001NL/Financijske uslužne djelatnosti (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi programa pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u pogledu nuklearne elektrane Ignalina u Litvi (program Ignalina) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EU) br. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG

2) odbora

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o donošenju, u ime Unije, izmjene 1. Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - ITRE - izvjestitelj: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - ECON - izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU o sposobnosti pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te izmjeni Direktiva 98/26/EZ, 2002/47/EZ, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EZ, 2004/25/EZ i 2007/36/EZ (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - ECON - izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - AFCO - izvjestitelj: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Izvješće o jezičnoj ravnopravnosti u digitalnom dobu (2018/2028(INI)) - CULT - izvjestiteljica: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Izvješće o paketu strategije javne nabave (2017/2278(INI)) - IMCO - izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Izvješće o utjecaju kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku (2017/2225(INI)) - REGI - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Izvješće na temu Europa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u (2017/2257(INI)) - TRAN - izvjestitelj: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - ECON - izvjestitelj: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - ECON - izvjestitelj: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Izvješće o provedbi posebnih mjera za Grčku u skladu s Uredbom (EU) 2015/1839 (2018/2038(INI)) - REGI - izvjestitelj: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - JURI - izvjestitelj: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Izvješće o transparentnom i odgovornom upravljanju prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume (2018/2003(INI)) - DEVE - izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Izvješće o prijedlogu kojim se Vijeće poziva da, u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji, utvrdi da postoji očita opasnost da Mađarska teško prekrši vrijednosti na kojima se temelji Europska unija (2017/2131(INL)) - LIBE - izvjestiteljica: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Izvješće o stanju odnosa između EU-a i SAD-a (2017/2271(INI)) - AFET - izvjestitelj: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Izvješće o stanju odnosa između EU-a i Kine (2017/2274(INI)) - AFET - izvjestitelj: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Brazilu nad sjemenskim usjevima krmnog bilja i sjemenskim usjevima žitarica i u pogledu jednakovrijednosti sjemena krmnog bilja i sjemena žitarica proizvedenog u Brazilu te u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Moldovi nad sjemenskim usjevima žitarica, sjemenskim usjevima povrća i sjemenskim usjevima uljarica i predivog bilja i u pogledu jednakovrijednosti sjemena žitarica, sjemena povrća i sjemena uljarica i predivog bilja proizvedenog u Moldovi (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - AGRI - izvjestitelj: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - TRAN - izvjestitelj: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 110/2008 u pogledu nominalnih količina za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog shochua proizvedenog u kotlu za destilaciju i punjenog u boce u Japanu (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - ENVI - izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice te njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - TRAN - izvjestitelj: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Izvješće o europskom akcijskom planu „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti (2017/2254(INI)) - ENVI - izvjestiteljica: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju (2019. – 2020.) koji nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - ITRE - izvjestiteljica: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - TRAN - izvjestiteljica: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - ECON - izvjestitelj: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - JURI - izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Izvješće o europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu (2018/2035(INI)) - ENVI - izvjestitelj: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Izvješće o odnosima između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora financijskih usluga (2017/2253(INI)) - ECON - izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0263/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - ITRE - izvjestiteljica: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Izvješće o mjerama za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u (2018/2055(INI)) - FEMM - izvjestiteljica: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Izvješće o poticanju rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a (2018/2054(INI)) - REGI - : Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Izvješće o dvojnoj kvaliteti proizvoda na jedinstvenom tržištu (2018/2008(INI)) - IMCO - izvjestiteljica: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Izvješće o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o sredstvima za zaštitu bilja (2017/2128(INI)) - ENVI - izvjestitelj: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - JURI - izvjestiteljica: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - EMPL - izvjestitelj: David Casa (A8-0270/2018)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamida (ciklopropil-fentanil) i 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida (metoksiacetil-fentanil) kontrolnim mjerama (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - LIBE - izvjestitelj: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Albanije (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - LIBE - izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0275/2018)


18. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od rujna 2018. (PE 626.050/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak

Zahtjev Kluba zastupnika ECR-a da se kao peta točka poslijepodne, nakon rasprave o izvješću Pascala Arimonta (A8-0244/2018) pod naslovom "Posebne mjere za Grčku" (točka 29. konačnog prijedloga dnevnog reda), stavi izjava Komisije pod naslovom "Odgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici".

Govorio je Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je obrazložio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se kao peta točka poslijepodne, nakon rasprave o izvješću Pascala Arimonta (A8-0244/2018) pod naslovom"Posebne mjere za Grčku" (točka 29. konačnog prijedloga dnevnog reda), stave izjave Vijeća i Komisije pod naslovom "Nedavni šumski požari na istoku regije Atike". Rasprava bi bila zaključena podnošenjem prijedloga rezolucija o kojima bi se glasovalo u četvrtak..

Govorila je Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev.

Govorili su: Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je zatražila da se predmet rasprave proširi na požare koji su pogodili i druge europske zemlje osim Grčke, Sofia Sakorafa i Notis Marias, kako bi ponovio njezin zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (265 za, 23 protiv, 7 uzdržani), Parlament je odobrio zahtjev Kluba zastupnika ECR-a.

Poimeničnim glasovanjem (146 za, 137 protiv, 13 uzdržani), Parlament je odobrio zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Utvrđeni su rokovi za podnošenje dokumenata:

prijedlozi rezolucije: utorak 11. rujna 2018., 12:00

amandmani i zajednički prijedlozi rezolucija: srijeda 12. rujna 2018., 12:00

amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija: srijeda 12. rujna 2018., 13:00

zahtjevi za odvojeno glasovanje i glasovanje po dijelovima: srijeda 12. rujna 2018., 19:00.

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a da se kao šesta točka dnevnog reda poslijepodne stavi izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku pod naslovom "Prijetnja uništenja Khan el-Ahmara i drugih beduinskih naselja". Rasprava bi bila zaključena podnošenjem prijedloga rezolucija o kojima bi se glasovalo u četvrtak.

Govorila je Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je obrazložila zahtjev.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (168 za, 105 protiv, 15 suzdržanih) odobrio zahtjev.

Utvrđeni su rokovi za podnošenje dokumenata:

prijedlozi rezolucije: utorak 11. rujna 2018., 12:00

amandmani i zajednički prijedlozi rezolucija: srijeda 12. rujna 2018., 12:00

amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija: srijeda 12. rujna 2018., 13:00

zahtjevi za odvojeno glasovanje i glasovanje po dijelovima:: srijeda 12. rujna 2018., 19:00.

Govorili su: Philippe Lamberts, koji je zatražio da predsjedavajući Vijećem budu prisutni na raspravi o stanju u Mađarskoj (točka 19. konačnog prijedloga dnevnog reda) (Predsjednik je odgovorio da je ta odluka u nadležnosti Vijeća), Marek Jurek i Maria João Rodrigues (predstavnik Vijeća napomenuo je da će predsjedavajući Vijećem biti prisutni na raspravi).

Srijeda

Nema predloženih izmjena:

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

19. Europske snage solidarnosti ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel predstavila je izvješće.

Govorili su: Brando Benifei (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL) i Eleonora Forenza (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI).

Govorio je Tibor Navracsics (član Komisije).

Govorili su: Tiemo Wölken (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Krzysztof Hetman (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Czesław Adam Siekierski (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Michaela Šojdrová u ime Kluba zastupnika PPE-a, Julie Ward u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a, María Teresa Giménez Barbat u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Nikolaos Chountis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde u ime Kluba zastupnika ENF-a, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn i Franz Obermayr.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos i Krisztina Morvai.

Govorili su: Tibor Navracsics i Helga Trüpel.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika od 11.9.2018..


PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

20. Program potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić predstavila je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Csaba Sógor (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Lambert van Nistelrooij u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mercedes Bresso u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Terry Reintke u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ángela Vallina u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rosa D'Amato u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger u ime Kluba zastupnika ENF-a, Louis-Joseph Manscour i Matthijs van Miltenburg.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Krisztina Morvai.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Ruža Tomašić.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika od 11.9.2018..


21. Utjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku (rasprava)

Izvješće o utjecaju kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku [2017/2225(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan predstavio je izvješće.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Govorili su: Andrey Novakov u ime Kluba zastupnika PPE-a, John Howarth u ime Kluba zastupnika S&D-a, James Nicholson u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Terry Reintke u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Martina Anderson u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Lambert van Nistelrooij i Joachim Zeller.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica i Julie Ward.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su: Corina Crețu i Derek Vaughan.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika od 11.9.2018..


22. Posebne mjere za Grčku (rasprava)

Izvješće o provedbi posebnih mjera za Grčku u skladu s Uredbom (EU) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Pascal Arimont predstavio je izvješće.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Govorili su: Maria Spyraki u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mercedes Bresso u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias u ime Kluba zastupnika ECR-a, Iskra Mihaylova u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Terry Reintke u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jean-Luc Schaffhauser u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Lambert van Nistelrooij i Konstantinos Papadakis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios i Krisztina Morvai.

Govorili su: Corina Crețu i Pascal Arimont.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika od 11.9.2018..


23. Odgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici (rasprava)

Izjava Komisije: Odgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Maria Spyraki u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miltiadis Kyrkos u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dimitrios Papadimoulis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa i Georgios Kyrtsos.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios i Konstantinos Papadakis.

Govorila je Corina Crețu.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika od 13.9.2018..


24. Načini reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na kvalitetna radna mjesta (kratko predstavljanje)

Izvješće o načinima reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na kvalitetna radna mjesta [2017/2277(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai i Maria Grapini.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika od 11.9.2018..


25. Mjere za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u (kratko predstavljanje)

Izvješće o mjerama za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u [2018/2055(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno održala je predstavljanje.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai i Maria Gabriela Zoană.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika od 11.9.2018..


26. Odnosi između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora financijskih usluga (kratko predstavljanje)

Izvješće o odnosima između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora financijskih usluga [2017/2253(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Brian Hayes održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Jonás Fernández.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika od 11.9.2018..


27. Jezična ravnopravnost u digitalnom dobu (kratko predstavljanje)

Izvješće o jezičnoj ravnopravnosti u digitalnom dobu [2018/2028(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas i Michaela Šojdrová.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.15 zapisnika od 11.9.2018..


28. Transparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume (kratko predstavljanje)

Izvješće o transparentnom i odgovornom upravljanju prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume [2018/2003(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Heidi Hautala održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser i Maria Arena.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.16 zapisnika od 11.9.2018..


29. Poticanje rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a (kratko predstavljanje)

Izvješće o poticanju rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a [2018/2054(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Krzysztof Hetman održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Daniel Buda, Maria Grapini i Aleksander Gabelic.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika od 11.9.2018..


30. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida i Anna Záborská.


31. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 626.050/OJMA).


32. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:59 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Posljednje ažuriranje: 29. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti