Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. září 2018 - Štrasburk

2. Diskuse s premiérem Řecka Alexisem Tsiprasem o budoucnosti Evropy (rozprava)
CRE

Diskuse s premiérem Řecka Alexisem Tsiprasem o budoucnosti Evropy (2018/2730(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupil Alexis Tsipras (premiér Řecka).

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Laura Agea za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec.

Vystoupil Alexis Tsipras.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupil Alexis Tsipras.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:42 před slavnostním zasedáním.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí