Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 11. september 2018 - Strasbourg

2. Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega (arutelu)
CRE

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega (2018/2730(RSP))

President esines arutelu sissejuhatuseks lühikese avaldusega.

Sõna võttis Alexis Tsipras (Kreeka peaminister).

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel ja Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Alexis Tsipras.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võttis Alexis Tsipras.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 11.42 kuni piduliku istungini.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika