Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 11 september 2018 - Straatsburg

2. Debat met de premier van Griekenland, Alexis Tsipras, over de toekomst van Europa (debat)
CRE

Debat met de premier van Griekenland, Alexis Tsipras, over de toekomst van Europa (2018/2730(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af om het debat in te leiden.

Het woord wordt gevoerd door Alexis Tsipras (premier van Griekenland).

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Alexis Tsipras.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Alexis Tsipras.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 11.42 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid