Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 września 2018 r. - Strasburg

2. Debata z premierem Grecji Alexisem Tsiprasem na temat przyszłości Europy (debata)
CRE

Debata z premierem Grecji Alexisem Tsiprasem na temat przyszłości Europy (2018/2730(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie jako wprowadzenie do debaty.

Głos zabrał Alexis Tsipras (premier Grecji).

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, i Konstantinos Papadakis, niezrzeszony.

Głos zabrał Alexis Tsipras.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrał Alexis Tsipras.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.42 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności