Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg

2. Diskussion med Greklands premiärminister Alexis Tsipras om EU:s framtid (debatt)
CRE

Diskussion med Greklands premiärminister Alexis Tsipras om EU:s framtid (2018/2730(RSP))

Talmannen höll ett kort inledningsanförande.

Talare: Alexis Tsipras (Greklands premiärminister).

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Konstantinos Papadakis, grupplös.

Talare: Alexis Tsipras.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Alexis Tsipras.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.42 i avvaktan på det högtidliga mötet.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy