Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0118(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0271/2018

Ingivna texter :

A8-0271/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/09/2018 - 6.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0320

Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg

6.3. Genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena cyklopropylfentanyl och metoxiacetylfentanyl kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) och 2-metoxi-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetylfentanyl) kontrollåtgärder [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0320)

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy