Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0312(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0258/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0258/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.13
CRE 11/09/2018 - 6.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0330

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

6.13. Πρόγραμμα της Ευρατόμ για τη συμπλήρωση του προγράμματος-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» * (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2019-2020) με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία» [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0330)

Παρεμβάσεις

Rebecca Harms, μετά την ψηφοφορία και δεδομένου του αποτελέσματος αυτής,για να ζητήσει την αφαίρεση του ονόματός της από την έκθεση.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου