Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. szeptember 11., Kedd - Strasbourg

6. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. A szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazíliában a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Brazíliában termesztett takarmánynövény- és gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében, valamint a Moldovában a gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Moldovában termesztett gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0318)


6.2. Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról szóló tanács irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0319)


6.3. Végrehajtási határozat a ciklopropil-fentanil és a metoxiacetil-fentanil új pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid (ciklopropil-fentanil) és a 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetil-fentanil) új pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0320)


6.4. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0321)


6.5. 4/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó 4/2018. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0322)


6.6. Az uniós kohéziós politika hatása Észak-Írországban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az uniós kohéziós politika hatásáról Észak-Írországban [2017/2225(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0323)


6.7. Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Az Európai Parlament 2018. szeptember 11-i állásfoglalása a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések az (EU) 2015/1839 rendelet szerinti végrehajtásáról [2018/2038(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0324)


6.8. A sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségei (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a sérülésből és betegségből felépülő munkavállalók minőségi foglalkoztatásba való visszailleszkedésének lehetőségeiről [2017/2277(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0325)


6.9. Az EU és a harmadik országok közötti kapcsolatok a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és felügyelete terén (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és felügyelete terén az EU és a harmadik országok között fennálló kapcsolatokról [2017/2253(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0326)


6.10. A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az EU határrégiói növekedésének és kohéziójának előmozdításáról [2018/2054(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0327)


6.11. Európai Szolidaritási Testület ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, KÖZÖS NYILATKOZAT és a BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0328)

Felszólalások

Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az ideiglenes megállapodásról tartott szavazás előtt, aki az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése alapján kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (159 mellette, 476 ellene, 49 tartózkodás).


6.12. A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés ***I (szavazás)

Jelentés az (EU) 2017/825 rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, KÖZÖS NYILATKOZAT és a BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0329)


6.13. A Horizont 2020 keretprogramot kiegészítő Euratom program * (szavazás)

Jelentés az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjáról (2019–2020) szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0330)

Felszólalások

Rebecca Harms, aki a szavazás után és eredményének nyomán kéri, hogy nevét töröljék a jelentésről.


6.14. Az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedések (szavazás)

Jelentés az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedésekről [2018/2055(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0331)


6.15. A nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban (szavazás)

Jelentés a nyelvek közötti egyenlőségről a digitális korban [2018/2028(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0332)


6.16. A fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról: az erdők kérdése (szavazás)

Jelentés a fejlődő országok természeti erőforrásaival való átlátható és elszámoltatható gazdálkodásról: az erdők kérdése [2018/2003(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0333)

Utolsó frissítés: 2018. november 29.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat