Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Echivalența inspecțiilor în câmp ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.2. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.3. Decizia de punere în aplicare privind supunerea noilor substanțe psihoactive ciclopropilfentanil și metoxiacetilfentanil unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.4. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.5. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.6. Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.7. Măsuri specifice referitoare la Grecia (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.8. Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.9. Relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.10. Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.11. Corpul european de solidaritate ***I (vot)

6.12. Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I (vot)

6.13. Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 * (vot)

6.14. Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE (vot)

6.15. Egalitatea limbilor în epoca digitală (vot)

6.16. Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (vot)
Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate