Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Echivalența inspecțiilor în câmp ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Brazilia, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și textile și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și textile produse în Moldova [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0318)


6.2. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0319)


6.3. Decizia de punere în aplicare privind supunerea noilor substanțe psihoactive ciclopropilfentanil și metoxiacetilfentanil unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în privința noilor substanțe psihoactive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarboxamidă (ciclopropilfentanil) și 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil) [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0320)


6.4. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0321)


6.5. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0322)


6.6. Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord [2017/2225(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0323)


6.7. Măsuri specifice referitoare la Grecia (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a unor măsuri specifice referitoare la Grecia în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0324)


6.8. Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate [2017/2277(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0325)


6.9. Relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare [2017/2253(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0326)


6.10. Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE [2018/2054(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0327)


6.11. Corpul european de solidaritate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚIE COMUNĂ și DECLARAȚIA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2018)0328)

Intervenții

Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, înaintea votului privind acordul provizoriu, pentru a cere ca amendamentele să fie supuse la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59, alineatul 3 din Regulamentul de procedură.

Cu VE (159 pentru, 476 împotrivă, 49 abțineri), Parlamentul a respins cererea.


6.12. Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚIE COMUNĂ și DECLARAȚIA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2018)0329)


6.13. Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0330)

Intervenții

Rebecca Harms, după vot și luând în considerare rezultatele acestuia, pentru a cere retragerea numelui ei de pe raport.


6.14. Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE (vot)

Raport referitor la prevenirea și combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică a UE [2018/2055(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0331)


6.15. Egalitatea limbilor în epoca digitală (vot)

Raport referitor la egalitatea limbilor în epoca digitală [2018/2028(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0332)


6.16. Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (vot)

Raport referitor la gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile [2018/2003(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0333)

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate