Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg

7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan og Seán Kelly

Betænkning: Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák og Krisztina Morvai

Betænkning: Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer og Jiří Pospíšil

Betænkning: Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Betænkning: Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas og Notis Marias

Betænkning: Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld og Momchil Nekov

Betænkning: Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Ivana Maletić og Miguel Viegas

Betænkning: Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias og Momchil Nekov

Betænkning: Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.

Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik