Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg

7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan și Seán Kelly

Raport Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák și Krisztina Morvai

Raport Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer și Jiří Pospíšil

Raport Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Raport Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas și Notis Marias

Raport Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld și Momchil Nekov

Raport Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Ivana Maletić și Miguel Viegas

Raport Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil și Dobromir Sośnierz

Raport Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias și Momchil Nekov

Raport Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate