Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2018 - Štrasburg

7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan a Seán Kelly

Správa: Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák a Krisztina Morvai

Správa: Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer a Jiří Pospíšil

Správa: Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Správa: Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas a Notis Marias

Správa: Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld a Momchil Nekov

Správa: Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Ivana Maletić a Miguel Viegas

Správa: Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil a Dobromir Sośnierz

Správa: Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias a Momchil Nekov

Správa: Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia