Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2131(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0250/2018

Indgivne tekster :

A8-0250/2018

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 11
CRE 11/09/2018 - 11

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0340

Protokol
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg

11. Situationen i Ungarn (forhandling)
CRE

Betænkning om et forslag om at opfordre Rådet til i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union at fastslå, at der er en klar fare for, at Ungarn groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på [2017/2131(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini forelagde betænkningen.

Talere: Ingeborg Gräßle (ordfører for udtalelse fra CONT), Petra Kammerevert (ordfører for udtalelse fra CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ordfører for udtalelse fra AFCO) og Maria Noichl (ordfører for udtalelse fra FEMM).

Talere: Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Taler: Viktor Orbán (Ungarns premiermiister).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, om indlægget af Romeo Franz, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver og Lívia Járóka, om indlægget af James Carver (formanden gav nærmere oplysninger).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini og Maria Grapini.

Talere: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler og Judith Sargentini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 12.9.2018.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik