Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2131(INL)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0250/2018

Esitatud tekstid :

A8-0250/2018

Arutelud :

PV 11/09/2018 - 11
CRE 11/09/2018 - 11

Hääletused :

PV 12/09/2018 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0340

Protokoll
Teisipäev, 11. september 2018 - Strasbourg

11. Olukord Ungaris (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta, millega kutsutakse nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi [2017/2131(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini tutvustas raportit.

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Petra Kammerevert (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja) ja Maria Noichl (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võtsid Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võttis Viktor Orbán (Ungari peaminister).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver Romeo Franzi sõnavõtu kohta, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver ja Lívia Járóka James Carveri sõnavõtu kohta (istungi juhataja tegi täpsustuse).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler ja Judith Sargentini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2018 protokollipunkt 6.7.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika