Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2131(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0250/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0250/2018

Keskustelut :

PV 11/09/2018 - 11
CRE 11/09/2018 - 11

Äänestykset :

PV 12/09/2018 - 6.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0340

Pöytäkirja
Tiistai 11. syyskuuta 2018 - Strasbourg

11. Unkarin tilanne (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta, jolla neuvostoa pyydetään toteamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja [2017/2131(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Maria Noichl (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puheenvuorot: Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja).

Viktor Orbán (Unkarin pääministeri) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver Romeo Franzin puheenvuorosta, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver ja Lívia Járóka James Carverin puheenvuorosta (puhemies täsmensi asiaa).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler ja Judith Sargentini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2018, kohta 6.7.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö