Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2131(INL)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0250/2018

Ingediende teksten :

A8-0250/2018

Debatten :

PV 11/09/2018 - 11
CRE 11/09/2018 - 11

Stemmingen :

PV 12/09/2018 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0340

Notulen
Dinsdag 11 september 2018 - Straatsburg

11. De situatie in Hongarije (debat)
CRE

Verslag over een voorstel houdende een verzoek aan de Raad om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust [2017/2131(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Petra Kammerevert (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO) en Maria Noichl (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM).

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Viktor Orbán (premier van Hongarije).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, over de woorden van Romeo Franz, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver en Lívia Járóka, over de woorden van James Carver (de Voorzitter geeft nadere toelichting).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler en Judith Sargentini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 12.9.2018.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid