Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2131(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0250/2018

Texte depuse :

A8-0250/2018

Dezbateri :

PV 11/09/2018 - 11
CRE 11/09/2018 - 11

Voturi :

PV 12/09/2018 - 6.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0340

Proces-verbal
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg

11. Situația din Ungaria (dezbatere)
CRE

Raport privind o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea [2017/2131(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Ingeborg Gräßle (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), Petra Kammerevert (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO) și Maria Noichl (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM).

Au intervenit: Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

A intervenit Viktor Orbán (prim-ministrul Ungariei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Krisztina Morvai, neafiliată, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, cu privire la intervenția lui Romeo Franz, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver și Lívia Járóka, cu privire la intervenția lui James Carver (Președintele a făcut câteva precizări).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini și Maria Grapini.

Au intervenit: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler și Judith Sargentini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 12.9.2018.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate