Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2131(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0250/2018

Predkladané texty :

A8-0250/2018

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 11
CRE 11/09/2018 - 11

Hlasovanie :

PV 12/09/2018 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0340

Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2018 - Štrasburg

11. Situácia v Maďarsku (rozprava)
CRE

Správa o návrhu, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska [2017/2131(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Petra Kammerevert (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko) a Maria Noichl (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko).

Vystúpili: Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

V rozprave vystúpil Viktor Orbán (predseda vlády Maďarska).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver k vystúpeniu Romea Franza, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver a Lívia Járóka k vystúpeniu Jamesa Carvera (predseda poskytol spresnenia).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini a Maria Grapini.

Vystúpili: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler a Judith Sargentini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 12.9.2018.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia