Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0280(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0245/2018

Indgivne tekster :

A8-0245/2018

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Stemmeforklaringer
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Protokol
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg

12. Ophavsret på det digitale indre marked ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss forelagde betænkningen.

Taler: Catherine Stihler (ordfører for udtalelse fra IMCO).

Taler: Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen).

Talere: Zdzisław Krasnodębski (ordfører for udtalelse fra ITRE), Marc Joulaud (ordfører for udtalelse fra CULT), Michał Boni (ordfører for udtalelse fra LIBE), Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, og Sajjad Karim for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken og Evelyn Regner.

Talere: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) og Axel Voss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 12.9.2018.

Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik