Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0280(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0245/2018

Esitatud tekstid :

A8-0245/2018

Arutelud :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Hääletused :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Protokoll
Teisipäev, 11. september 2018 - Strasbourg

12. Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss tutvustas raportit.

Sõna võttis Catherine Stihler (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Mariya Gabriel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Zdzisław Krasnodębski (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Marc Joulaud (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Michał Boni (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel ja Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken ja Evelyn Regner.

Sõna võtsid Andrus Ansip (komisjoni asepresident) ja Axel Voss.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.9.2018 protokollipunkt 6.4.

Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika