Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0280(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0245/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0245/2018

Keskustelut :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Äänestysselitykset
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Pöytäkirja
Tiistai 11. syyskuuta 2018 - Strasbourg

12. Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss esitteli mietinnön.

Catherine Stihler (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Mariya Gabriel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Zdzisław Krasnodębski (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marc Joulaud (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michał Boni (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta ja Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken ja Evelyn Regner.

Puheenvuorot: Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) ja Axel Voss.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2018, kohta 6.4.

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö