Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0280(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0245/2018

Ingediende teksten :

A8-0245/2018

Debatten :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Stemmingen :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Stemverklaringen
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Notulen
Dinsdag 11 september 2018 - Straatsburg

12. Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Stihler (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO).

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Zdzisław Krasnodębski (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Marc Joulaud (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Michał Boni (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, en Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken en Evelyn Regner.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) en Axel Voss.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 12.9.2018.

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid